ConsistGEM

מערך חשבונאי כולל

כלי לניהול ספרי הבנק במערכת חשבונאית, המדבר "בשפה בנקאית" ומהווה בסיס נתונים עיקרי וראשי לרישום וקליטה של כל הפעולות החשבונאיות, הכספיות והסטטיסטיות. בנוסף, כלי זה מהווה פתרון מובנה לניהול המאזן המאוחד, הפקת דוחות כספיים בכל המטבעות, התאמה למדד, ניהול יעדים ותקציב, ניהול חובות פגומים, וכן הפקת הדיווחים הרגולטוריים הנדרשים עבור הבנק המרכזי, לרבות דיווחי XBRL

המערכת כוללת גם מודולים נוספים כגון: ספקים, תקבולים וגבייה, רכוש קבוע, מלאי, רכש ומשאבי-אנוש, אשר הינם חלק אינטגרלי של מערכת ConsistGEM מבית היוצר של קונסיסט העולמית.

מערכות ConsistGEM מיושמות בהצלחה בקרב לקוחות מהשורה הראשונה:


רב התחומיות של קונסיסט, איכות ומגוון הלקוחות שלנו, המתודולוגיות ונהלי הפיתוח ובעיקר כוח האדם המקצועי בחברה, עומדים לרשות לקוחותינו במטרה להבטיח מתן מענה איכותי לדרישותיהם.

גרסה 6.0 של ConsistGEM תושק במהלך הרבעון האחרון של 2023. לפרטים אודות הגרסה החדשה, הקליקו כאן

מלאו פרטים ונחזור אליכם
שלחו קורות חיים
Close