הקוד האתי של קונסיסט

קבוצת קונסיסט בישראל הוקמה לפני יותר מ-30 שנה כחברה בקבוצת קונסיסט העולמית

חזונה של קונסיסט הינו לעסוק בתוכנה ובאספקת שירותים בתחום המחשוב, תוך התמקדות על אמינות לטווח ארוך מול לקוחותינו, עובדינו ושותפינו העסקיים. אנו חותרים להתפתחות מתמדת, גדילה ויציבות כלכלית, תוך שמירה על סביבת עבודה ערכית ומושכת.
כדי להבטיח המשכיות לאורך שנים אנו מאמינים כי על החברה להתנהל באופן עסקי שקול ולצעוד על תשתית ערכית יציבה. ערכיה של קונסיסט גובשו לאורך שנים של מתן שירותים למאות לקוחות והם היו, הינם ויהיו המצפן לדרכה.

מהו הקוד האתי?

הקוד האתי הינו מערכת של כללי ההתנהגות הרצויה, הנכונה והערכית אותן הגדירה הקבוצה למנהליה ועובדיה. מערכת זו נועדה להשלים את כללי ההתנהגות הקבועים בחוק ובתקנות השונות. כללים אלו מנחים את אופן פעולתם של הקבוצה ושל עובדיה מול לקוחותיה, ספקיה, שותפיה העסקיים, בעלי המניות שלה והחברה הסובבת אותה.

מה חשיבותו של הקוד האתי?

הקוד האתי של קבוצת קונסיסט נוסח בכדי לתרגם את ערכי הקבוצה למסכת של כללים להתנהגות ראויה ולהנחיל ערכים וכללים אלה לכלל עובדי החברה. חשיבות הקוד האתי היא במתן מסגרת ברורה של כללי "עשה" ו"אל תעשה" ובכך להבטיח את התנהלותה הערכית של הקבוצה, המהווה גורם מפתח בהצלחתה לאורך זמן.

להורדת הקוד האתי המלא

שלחו קורות חיים
Close